در حال بارگذاری...

btn
  • قالیشویی و مرمت انواع فرش ماشینی و قالی دست بافت در حکیمیه تهران
  • قالیشویی و مبل شویی در حکیمیه تهران
  • قالیشویی فرش مشهد در حکیمیه تهران

موضوع جستجو: پارگی فرش - ۳۹ مورد پیدا شد

۱ . رفع پارگی فرش : و رفو پارگی فرش دستباف و ماشینی پارگی فرش دستباف ۱-۱ پارگی در طول یا عرض فرش ۲-۱ پارگی در وسط فرش (مساحتی = عرضی + طولی) ۳-۱ پارگی در محل اتصال ریشه به
۲ . شیرازه زنی : آن دچار پارگی شده باشد که در این صورت نیاز به  تعویض کامل آن نیست و ترمیم شیرازه به آسانی توسط رفوگر انجام میشود.   بین شیرازه دوزی فرش دستباف و ماشینی
۳ . قالیشویی در حکیمیه : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده حکیمیه از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام موارد
۴ . قالیشویی در تهرانپارس : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده تهرانپارس از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام موارد
۵ . قالیشویی در نارمک : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده نارمک از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام موارد
۶ . قالیشویی در نیرو هوایی : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده نیرو هوایی از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام
۷ . قالیشویی در تهران ‌نو : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده تهران ‌نو  از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت
۸ . قالیشویی در پیروزی : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده پیروزی از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام موارد
۹ . قالیشویی در سرخه حصار : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده سرخه حصار از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام
۱۰ . قالیشویی در لواسان : حتی احتمال پارگی و .. در شستشو راداده و به اطلاع مشتری برساند. البته یک قالیشویی خوب درمحدوده لواسان  از کیفیت مواد شوینده و وِیژه شویی و همچنین دستگاه ها مطمئن است. در نهایت تمام

تماس باما

تماس تلفنی
تماس با شعبه شرق
تماس با شعبه شمال
تماس با شعبه جنوب و مرکز